PADROADO

O Padroado é o órgano de goberno da Fundación e está constituído por oito integrantes que proveñen das entidadades fundadoras: Concello de Burela, Armadores de Burela S.A.(A.B.S.A), Confraría de Pescadores "San Juan Bautista" de Burela, Astilleros Armón Burela, S.A., Confederación de Empresarios de Lugo (C.E.L.) e a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da provincia de Lugo.

 • O Presidente : Alfredo Llano García, Alcalde Presidente do Excmo. Concello de Burela
 • O Vicepresidente: D. José Basilio Otero Rodríguez, Patrón Maior da Confraría de Pescadores “San Juan Bautista” de Burela
 • A Secretaria: Dna Patricia Otero García , Concelleira do Mar do Concello de Burela
 • Os Patróns:
  • D. Ramiro Fernández Rey (1º Tte. Alcalde do Concello de Burela).
  • D. Laudelino Alperi Baragaño (Astilleros Armón Burela, S.A.)
  • D. Abelardo Basanta Frá (ABSA)
  • D. Eduardo Jiménez Domínguez (Confederación de Empresarios de Lugo)
  • D. Alfredo H. Mosteirín Castañer (Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da provincia de Lugo)
  • Dna Conchita Blanco Fanego (Pescados Ruben)