EXPOSITORES EXPOMAR 2017


Podes descargarte aquí a lista de expositores


PESCA – NAÚTICA
1.- CÁMARA DE MAQUINAS
      - Equipo propulsor
      - Compoñentes de motores diesel
      - Equipos e accesorios para motores diesel
      - Equipos de cámara de máquinas
      - Equipos e compoñentes para a manipulación dos fluídos.
2.- EQUIPAMENTOS DE CUBERTA, CASCO E CARGA
      - Equipos de cuberta
      - Equipos e elementos de casco, arboradura e xarcia
      - Artes de pesca, equipos e accesorios.
3.- ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA NAVAL
      - Electricidade naval
      - Equipos de axuda á navegación
      - Sistemas de navegación.
4.- EQUIPAMENTOS DE HABILITACIÓN
     - Habilitación e aire acondicionado
5.- EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA BUQUES
     - Equipos e instalacións especiais
6.- EQUIPAMENTOS DE PROCESO E CONSERVACIÓN EN BUQUES PESQUEIROS
     - Equipos, Manipulación, Elaboración e Conservación do Peixe
     - Procesado do Producto da Pesca
7.- INDUSTRIA NAVAL
     - Construcción naval
     - Productos e equipos para a construcción e mantemento naval e offshore
     - Instrumentos de medidas
8.- OUTRAS ACTIVIDADES ANEXAS AO MAR
     - Acuicultura
     - Portos
     Empresas de Servicios
     Empresas de Reciclaxe de Residuos
     Outros
         - Outras actividades: publicacións, asociacións, centros de información etc
         - Salvamento marítimo
          - Naútica Deportiva
         - Pesca Deportiva
         - Actividades turísticas dentro do sector pesqueiro.