CONSELLO ASESOR

Órgano de carácter consultivo e formado polos representantes de seis entidades de carácter supramunicipal:

  • Capitanía Marítima Provincial de Lugo
  • Consellería do Mar da Xunta de Galicia
  • Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
  • Mando de Acción Marítima de Ferrol de la Armada Española
  • Guardia Civil
  • Portos de Galicia
  • Instituto Social da Mariña